Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Nyheter

Alla inlägg i Nyheter

Hyresförhandling 2019

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om hyreshöjningen för 2019. Samtliga lägenheter som ingår i hyressättningsmodellen “rättvis hyra” kommer att få en höjning som ligger mellan 0 – 193 kronor per månad per lägenhet under år 2019. Vad hyrorna blir exakt för varje lägenhet kommer att synas på hyresavin för januari månad som skickas ut i mitten av december.

Servicelägenheterna kommer att få en hyreshöjning på 1,85% för år 2019.

P-platser kommer att höjas med 10 kronor per månad, kallgarage med 20 kronor per månad och varmgarage med 30 kronor per månad från och med 1 januari 2019.

Lokaler med förhandlingsklausul kommer att höjas med 2,6% från och med 1 januari 2019.

Viktigt meddelande

Om du inte svarar på ett erbjudande som du har gjort intresseanmälan på kommer din ansökan att spärras i 3 månader och du kommer inte att kunna göra någon intresseanmälan under den tiden.

Om du tackar nej till 3 erbjudande under en 12-månadersperiod kommer din ansökan att spärras i 3 månader och du kan inte göra någon intresseanmälan under den tiden.

 

 

Badrumslampa – Bostadsområdet Gamla Byn

Vi har upphört med försäljningen av den badrumslampa som boende i Gamla Byn området har kunnat köpa här hos oss. Vi hänvisar till elbutiker.

Hyresförhandling 2018

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 0,7% för år 2018. Bilplatserna kommer att höjas med 5 kronor per månad för år 2018.

Införandet av “rättvis hyra” som skedde under år 2017 har lett till att samtliga lägenheter fått en ny målhyra. Lägenheterna som ingår i “rättvis hyra” kommer få en fortsatt infasning mot målhyran som ligger mellan 0 – 78 kronor per månad per lägenhet under år 2018. Vad hyrorna blir exakt för varje lägenhet kommer att synas på hyresavin för januari månad som skickas ut i mitten av december 2017.

Kvarteret Rågen

Vi kommer att göra om gården på Kolgillaregatan 5 och 7 och markarbetena är redan påbörjade. Och vi ska även göra om vid entréerna framför serviceboendet på Kolgillaregatan 5 F – K. Och från och med Torsdagen den 12/ 10 kommer entréerna ut mot förskolan att vara stängda. All passage in och ut ifrån huset sker in mot gården.

Köpoäng

Kom ihåg att du måste logga in dig med användar-ID och PIN-kod minst en gång var sjätte månad för att inte tappa dina köpoäng.

Hyresförhandling 2017

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har genom projektet “Rättvis hyra” arbetat fram en modell för att få fram så rättvisa hyror för hyresgästerna som möjligt. Dessa fastställda hyror har sedan legat till grund för förhandlingen om hyran för 2017. Hyreshöjningen blir mellan 0 – 138kr/mån. För mer information om din hyra se utskickat informationsbrev.

Hyran för garage, p-platser och motorvärmarplatser kommer inte att höjas.

Hyreshöjning 2016

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har efter hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 0,35% för bostäder och lokaler med förhandlingsordning.

Viktigt gällande motorvärmarplatser!

Motorvärmarkabeln får ej lämnas kvar i eluttaget på stolpen när man kör iväg. Det kan leda till allvarliga konsekvenser om till exempel barn skulle börja leka med kablarna. Kom även ihåg att eluttaget alltid ska hållas låst.

 

Sida 1 av 212