Nyheter

Klimatsmart Artificiell Intelligens – Spännande energioptimering

Vi fortsätter vårt energiarbete där vi samarbetar med företaget Kiona, avseende digitalisering och energioptimering av våra fastigheter. De levererar bland annat system och produkter för mätning och energioptimering med hjälp av Artificiell Intelligens, så kallad AI, vilket har testats och utvärderats i några av våra fastigheter sedan år 2017. I dessa fastigheter har, mot referensåret innan projektstart, energianvändningen minskat med cirka 18 kWh/m² och år.

Sensor som mäter ditt inomhusklimat.

Sensor som mäter ditt inomhusklimat.

 

Smarta sensorer mäter inomhusklimatet

Eftersom AI-styrningen är beroende av mätdata, installerades sensorer i testlägenheterna som registrerar temperatur och fukt var 15:e minut. Detta är värdefull information som ger våra tekniker objektiva mätdata på lägenhetens inomhuskomfort, utan att åka ut och mäta på plats. Dessutom används informationen i AI-styrningen i syfte att återkoppla vilket inomhusklimat som levereras, för att vid behov kunna göra justeringar.

Snart i din lägenhet

Projektet har visat sig vara framgångsrikt både avseende inomhusklimat och energioptimering, vilket såklart skapar stor klimatnytta. Nu utökats energioptimeringen till att stegvis omfatta samtliga fastigheter i vårt bestånd. Du som hyresgäst får mer information i god tid innan installation av sensorer i din lägenhet.

Hur mycket är egentligen 18 kWh/m2 och år?

I dagsläget kan vi titta tillbaka på ett mycket intressant resultat av våra första satsningar i fastighetsbeståndet. LÄRKAN 10, STJÄRNAN 1, 2 och 3 samt STORKEN 1 och 2.

Resultat som räkneexempel: Gamla Byns förminskning av utsläpp av växthusgaser (co2) motsvarar 35 895 mil i en Volvo V60 på ett år. Det kan vi kalla ekologisk hållbarhet!

Exempel på energibesparing

 

Translate »