Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Årsbokslut

Årsredovisning 2021

Hämta hem årsredovisning för år 2021 här.

Årsredovisning 2020

Hämta hem årsredovisning för år 2020 här, eller läs den online nedan.