Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Lokaler

Om Ni är intresserad av lokaler i och kring Avesta så tag kontakt med vår uthyrningsavdelning eller vår VD. Vi hjälper Er finna lokaler som är anpassade efter Er verksamhet och Era krav.

Lediga lokaler

Adress Yta Typ av lokal Bild

För ytterligare lokaler se Avesta Industristad ABs hemsida samt objektvision.se.