Om oss

Om Gamla Byn AB

Gamla Byn AB är det kommunala fastighetsbolaget i Avesta kommun. Namnet härrör från det gamla brukssamhället, Gamla byn, som har sitt ursprung från 1630-talet då ett kopparförädlingsverk förlades till Avesta.

Gamla Byn AB har 1099 lägenheter med en sammanlagd yta av cirka 73 400 m² och ett lokalbestånd som uppgår till cirka 128 900 m². Dotterbolaget Avesta Industristad AB innehar ett lokalbestånd som uppgår till cirka 98 100 m².

Koncernen Gamla Byn AB ägs till 100 % av Avesta Kommun. I koncernen ingår sedan 1999 även dotterföretaget Avesta Industristad AB, som ägs av moderbolaget till 100 %.

Translate »