Vår målsättning

Gamla Byn AB:s bolagsordning säger följande:
Gamla Byn AB:s verksamhet består av att köpa, sälja, äga, bebygga, utveckla, hyra ut och förvalta fastigheter med bostäder, lokaler och kollektiva anläggningar. Bolaget skall ta hänsyn till ägarnas intressen via ägardirektiv som tas på bolagsstämmor. Bolaget skall vara Avesta kommun med bolags gemensamma fastighetsförvaltare förutom Avesta Vatten och Avfalls bestånd. Verksamheten skall bedrivas enligt självkostnadsprincipen. Bolaget skall främja bostadsförsörjningen i Avesta kommun och erbjuda bostadshyresgästerna möjlighet till boendeinflytande. Bolaget skall eftersträva en hyressättning som utöver självfinansiering möjliggör utdelning på tillskjutet kapital.

Translate »