Nyheter

Gamla Byn stod värd för uppskattad nätverksträff

Hyreshöjning, laddstolpar, evakueringslägenheter, olika visningsmöjligheter vid vakanser och nyproduktion var ämnen som diskuterades när Gamla Byn stod som värd för nätverksträffen för kommunala bostadsbolag. Även sommaröppettider och inkomstkrav för att kunna få ett hyreskontrakt diskuterades. Vidare lyftes frågan om olika fastighetssystem och hur man hanterar kundundersökningar. Det resulterade i mycket bra diskussioner i gruppen.

Dekorativ.

Vår uthyrare Sofia, stod värd för nätverksträffen.

Under en nätverksträff kan deltagarna diskutera olika frågor som rör bostadsuthyrning, såsom marknadsföring, prissättning, hyresavtal, hyresgästrelationer och lagstiftning. Ett bra tillfälle att lära känna kollegorna i andra bostadsbolag och utbyta tankar och erfarenheter. Nätverksträffar kan också vara ett tillfälle för deltagarna att utbyta erfarenheter och lära av varandra. Genom att träffa personer som arbetar inom samma bransch och som står inför liknande utmaningar, kan deltagarna få inspiration och nya idéer.

Nio bolag medverkade den här gången och senast de hade nätverksträff stod LudvikaHem i Ludvika kommun som värd. Nästa gång är det är det BärkeHus i Smedjebackens kommun som bjuder in.

Tack till alla deltagare för en mycket inspirerande dag, vi ses i Smedjebacken!

Allaktivitetsplanen vid Markusskolan invigdes

Det bästa är att alla får vara med, säger en elev efter invigningen av allaktivitetsplanen på Markusskolan.

Som ägare av grundskolan Markusskolan i Avesta blir vi lyckliga när vi ser att Avesta kommuns bildningsförvaltning satsar på barns hälsa under skoltid. Allaktivitetsplanen invigdes med sedvanlig bandklippning av elev på skolan efter invigningstal av bland annat Maria Andersson (S), Gamla Byns vice ordförande i styrelsen.

-Det är viktigt att våra barn och personal trivs på sin skolgård, förklarar Maria.

När bandet var klippt var det många glada barn som ivrigt utforskade planen. När en av eleverna fick frågan vad som var bäst med allaktivitetsplanen kom svaret lika snabbt som självklart. -Att alla får vara med!

Ett barn klipper ett blågult band vid invigningen av allaktivitetsplanen.

En elev på Markusskolan fick äran att klippa bandet.

Dekorativ.

Maria Andersson (S) Gamla Byns vice ordförande i styrelsen höll invigningstal.

Dekorativ.

Full aktivitet på allaktivitetsplanen efter invigningen.

En allaktivitetsplan på skolgården har en rad positiva effekter på barns hälsa och välbefinnande, inklusive ökad fysisk aktivitet, förbättrad kognitiv funktion så att hjärnan fungerar bättre när det gäller att tänka, lära sig och minnas saker. Även den sociala interaktionen ökar och ger barnen möjlighet att umgås och interagera med varandra på ett positivt sätt.

Genom att uppmuntra till en aktiv livsstil i unga år kan vi hjälpa våra barn att utveckla hälsosamma vanor som kan följa dem genom hela livet. Utöver de fysiska hälsoeffekterna kan rörelse också ha positiva effekter på barns mentala hälsa. Att röra på sig kan hjälpa till att minska stress och ångest, öka humöret och förbättra sömnen.

Dekorativ.

Allaktivitetsplan på Markusskolan i Avesta.

Dekorativ.

Gamla Byn AB kom med basket- och fotbollar till eleverna på Markusskolan.

Det blir så bra när vi samverkar i kommunen och sätter våra barns bästa i fokus. Det är i Avesta det händer!

Informationsbrev till dig som hyresgäst hos oss | Maj 2023

Nu när våren är här kanske du vill njuta av tillvaron i de gemensamma ytorna utomhus. De spelar en viktig roll i att skapa en trivsam och harmonisk boendemiljö där samspel mellan generationer kan ge positiva effekter på hälsan och välbefinnandet hos alla involverade. Våga säg Hej, i stället för Nej!

Fotograf på plats utanför dig i sommar

Under sommaren planerar vår kommunikatör att fotografera våra lägenhetshus och lokaler. Så ser du en kvinna med kamera i högsta hugg utanför ditt hus, så kan det vara hon. Hon kommer att bära med sig sitt tjänstekort där det tydligt framgår att hon arbetar för Gamla Byn.

Har du en eldriven bil?

Önskar du kunna ladda din bil där du bor eller hyr din lokal av oss?
Anmäl ditt intresse för laddplats så tittar vi på möjligheten till en lösning.
Kontakta Uthyrning på telefonnummer 0226-64 57 20 eller 0226-64 57 22.

Får jag ladda min bil på motorvärmarplatsen?

Absolut inte! Elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna dig som hyresgäst om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga eluttag. Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av dessa anledningar har vi beslutat att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget, endast avsedd laddplats får användas.

Offentliga laddplatser

I Avesta kommun finns det offentliga laddplatser, där du kostnadseffektivt kan ladda din bil. Se karta på http://www.uppladdning.nu var din närmaste laddplats finns.

Tänk på miljön!

Om du inte redan valt det, välj att få din hyresavi via e-post. Ring 0226-64 57 00 eller skicka ett mejl till gamlabyn@avesta.se så fixar vi det.

Felanmälan

Behöver du felanmäla gör du det enklast genom Mina sidor på hemsidan. Passa på att kontrollera att dina kontaktuppgifter stämmer!

Trivs där du bor!

Nu när våren är här kanske du vill njuta av tillvaron i de gemensamma ytorna utomhus. De spelar en viktig roll i att skapa en trivsam och harmonisk boendemiljö där samspel mellan generationer kan ge positiva effekter på hälsan och välbefinnandet hos alla involverade.

Harmonisk boendemiljö

När människor bor tillsammans i samma bostadsområde, oavsett om det är i en lägenhet, radhus eller en annan form av boende, finns det gemensamma ytor som de delar på. Dessa ytor kan vara allt från trapphus och hissar till tvättstugor, innergårdar och parkeringsplatser.

Det är viktigt att alla boende visar hänsyn till varandra, respekterar de gemensamma ytorna och tar ansvar för att hålla dem rena och snygga. Det kan innebära att man tar hand om sitt eget skräp och städar efter sig samt att man rapporterar om eventuella problem eller skador till oss på Gamla Byn AB.

De gemensamma ytorna spelar en viktig roll i att skapa en trivsam och harmonisk boendemiljö. Genom att alla boende har tillgång till dessa ytor kan de lättare lära känna varandra och skapa en känsla av samhörighet. Det kan bidra till att skapa en positiv atmosfär i bostadsområdet där grannar, ung som gammal får nya vänner, känner sig delaktiga och trygga.

Dekorativ.

Tillsammans för välbefinnande

Samspel mellan generationer kan ha positiva effekter på hälsan och välbefinnandet hos alla involverade. Det kan bidra till att minska känslor av isolering och ensamhet, samtidigt som det främjar en känsla av gemenskap och samhörighet. För barn kan samspel med vuxna och äldre människor som ger dem möjlighet att lära sig om livet och få värdefulla erfarenheter och för äldre människor kan det ge en känsla av syfte och mening. Våga säg Hej – istället för Nej.

Lekmiljön är viktig

Lek är en viktig och grundläggande aktivitet för barn. Genom lek kan de utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmågor, samtidigt som de lär sig om världen runt omkring dem. Det är därför viktigt att vi uppmuntrar och stödjer barns lek och ser till att de har tillgång till en säker och stimulerande lekmiljö. Har du tips och idéer för en bättre lekmiljö där du bor, kontakta oss på gamlabyn@avesta.se.

Dekorativ.

Slutligen – För att alla ska trivas där ni bor ska du:

  • Visa hänsyn och respekt till dina grannar och medmänniskor.
  • Ge dig själv och dina grannar lugn och ro mellan 22.00–07.00, både inom- och utomhus.
  • Lämna tvättstugan som du själv vill finna den.
  • Parkera din cykel och bil på anvisad plats, så utryckningsfordon kan komma fram om det skulle vara nödvändigt.
  • Låta dina barn leka med kompisar i utemiljöerna men med respekt för andra människor och omgivningen.

Informationsbrev till dig som hyresgäst hos oss | April 2023

Nu börjar det minsann kännas som att våren ändå är på gång. Snart kan vi ta in årets först bukett med Tussilago och ta långa promenader i en snöfri skog. Blir man inte lite sugen på att ta fram grillen också?

Har du koll på vad som gäller vid grillning?

Du får grilla på anvisad plats, om en sådan finns där du bor. Du får också grilla på din balkong eller uteplats om du använder elgrill och visar hänsyn mot dina grannar.

Har du en eldriven bil?

Önskar du kunna ladda din bil där du bor eller hyr din lokal av oss? Anmäl ditt intresse för laddplats så tittar vi på möjligheten till en lösning. Kontakta Uthyrning på telefonnummer 0226-64 57 20 eller 0226-64 57 22.

Får jag ladda min bil på motorvärmarplatsen?

Absolut inte! Elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna dig som hyresgäst om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga eluttag. Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av dessa anledningar har vi beslutat att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget, endast avsedd laddplats får användas.

Offentliga laddplatser

I Avesta kommun finns det offentliga laddplatser, där du kostnadseffektivt kan ladda din bil. Se karta på http://www.uppladdning.nu var din närmaste laddplats finns.

Tänk på miljön!

Om du inte redan valt det, välj att få din hyresavi via e-post. Ring 0226-64 57 00 eller skicka ett mejl till gamlabyn@avesta.se så fixar vi det.

Felanmälan

Behöver du felanmäla gör du det enklast genom Mina sidor på hemsidan.

 

Vi önskar dig och dina nära en härlig vår med förhoppningsvis mycket sol och värme.

Med vänlig hälsning
Gamla Byn AB

Ladda ner informationsbrevet som pdf här.

Ladda din eldrivna bil lätt och rätt

Dekorativ.

Har du en eldriven bil?

Idag finns det laddplatser för boende att hyra på Fredsgatan 8. Önskar du också kunna ladda din bil där du bor? Anmäl ditt intresse för laddplats så tittar vi på möjligheten till en lösning. Kontakta Uthyrning på telefonnummer 0226-64 57 20 eller 0226-64 57 22.

Får jag ladda min bil på motorvärmarplatsen?

Nej, elsäkerhetsverket uppmanar oss att varna dig som hyresgäst om brandfaran med att ladda eldrivna fordon i vanliga eluttag. Dessa typer av bränder täcks oftast inte av försäkringsbolagen eftersom eluttaget har använts i ett olovligt syfte utöver rekommenderade säkerhetsföreskrifter. Av dessa anledningar har vi bestämt oss för att förbjuda laddning av elbilar via motorvärmaruttaget, endast avsedd laddplats får användas.

Offentliga laddplatser

I Avesta kommun finns det offentliga laddplatser, där du kostnadseffektivt kan ladda din bil. Se karta på www.uppladdning.nu var din närmaste laddplats finns.

Hyresförhandlingen avslutad

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har nu träffat en överenskommelse om hyrorna för samtliga bostäder för 2023. Hyreshöjningen gäller från den 1 januari 2023 och höjningen blir 4,1 %. Höjningen avser även samtliga garage, p-platser och carportar. Avrundat till närmsta heltal kronor.

För de hyresgäster som har fått avier för januari månads hyra, kommer den månadens höjning att läggas till på februari månads hyresavi.

Information om snöröjning

Nu när den första snön har kommit får vi in många frågor om snöröjning. Vi hänvisar frågor gällande snöröjning till Avesta Kommuns snödagbok som uppdaterar läget för snöröjning, halkbekämpning och sandning på Avesta Kommun gator samt Gamla Byn AB:s fastigheter.

Ni hittar Avesta Kommuns snödagbok här!

Lyckad energikonvertering tack vare Klimatklivet

Den 17 januari 2020 förvärvade Gamla Byn AB fastigheten Nordanö 1:77, Domarhagens fordonsgymnasium. I samband med att Gamla Byn AB övertog fastigheten fanns det planer på att ersätta den befintliga oljeuppvärmningen med bergvärme då det skulle vara positivt både vad avser fastighetens driftsekonomi men även i ett miljöperspektiv.

Klimatklivet är ett statligt klimatinvesteringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Under hösten 2021 skickade Gamla Byn AB in en ansökan till Klimatklivet för konvertering av oljepanna till bergvärme, ansökan beviljades i mars 2022. Projektet påbörjades i april 2022 och blev klart i oktober 2022. Resultatet av konverteringen är att Gamla Byn AB kommer minska växthusgasutsläppen med 31 639 kg CO2-ekv per år och en total utsläppsminskning under bergvärmepumpens livslängd (20 år) på 632 772 kg CO2-ekv.

Gamla Byn AB vill tacka Länsstyrelsen i Dalarna och Klimatklivet för ett gott och lyckat samarbete!

 

Translate »