Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Nyheter

Området Gamla Byn – Vatten avstängt

Vattnet i området Gamla byn komma att bli avstängt måndag 23/4 mellan kl. 10:00 – 11:00. Det är Engstedts Rör AB som utför arbete och de kommer att släppa på vattnet så snart arbetet är utfört, så lämna inga kranar öppna.

Viktigt meddelande

Om du inte svarar på ett erbjudande som du har gjort intresseanmälan på kommer din ansökan att spärras i 3 månader och du kommer inte att kunna göra någon intresseanmälan under den tiden.

Om du tackar nej till 3 erbjudande under en 12-månadersperiod kommer din ansökan att spärras i 3 månader och du kan inte göra någon intresseanmälan under den tiden.

 

 

Badrumslampa – Bostadsområdet Gamla Byn

Vi har upphört med försäljningen av den badrumslampa som boende i Gamla Byn området har kunnat köpa här hos oss. Vi hänvisar till elbutiker.

Hyresförhandling 2018

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 0,7% för år 2018. Bilplatserna kommer att höjas med 5 kronor per månad för år 2018.

Införandet av “rättvis hyra” som skedde under år 2017 har lett till att samtliga lägenheter fått en ny målhyra. Lägenheterna som ingår i “rättvis hyra” kommer få en fortsatt infasning mot målhyran som ligger mellan 0 – 78 kronor per månad per lägenhet under år 2018. Vad hyrorna blir exakt för varje lägenhet kommer att synas på hyresavin för januari månad som skickas ut i mitten av december 2017.

Kvarteret Rågen

Vi kommer att göra om gården på Kolgillaregatan 5 och 7 och markarbetena är redan påbörjade. Och vi ska även göra om vid entréerna framför serviceboendet på Kolgillaregatan 5 F – K. Och från och med Torsdagen den 12/ 10 kommer entréerna ut mot förskolan att vara stängda. All passage in och ut ifrån huset sker in mot gården.

Köpoäng

Kom ihåg att du måste logga in dig med användar-ID och PIN-kod minst en gång var sjätte månad för att inte tappa dina köpoäng.

Hyresförhandling 2017

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har genom projektet “Rättvis hyra” arbetat fram en modell för att få fram så rättvisa hyror för hyresgästerna som möjligt. Dessa fastställda hyror har sedan legat till grund för förhandlingen om hyran för 2017. Hyreshöjningen blir mellan 0 – 138kr/mån. För mer information om din hyra se utskickat informationsbrev.

Hyran för garage, p-platser och motorvärmarplatser kommer inte att höjas.

Hyreshöjning 2016

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har efter hyresförhandling kommit överens om en hyreshöjning på 0,35% för bostäder och lokaler med förhandlingsordning.

Viktigt gällande motorvärmarplatser!

Motorvärmarkabeln får ej lämnas kvar i eluttaget på stolpen när man kör iväg. Det kan leda till allvarliga konsekvenser om till exempel barn skulle börja leka med kablarna. Kom även ihåg att eluttaget alltid ska hållas låst.

 

Matavfallsinsamling

Under november månad kommer våra hyresgäster att få information på sitt dörrhantag om den nya sophanteringen med kompostering. I samband med informationen så kommer varje lägenhet att få påsar för komposteringen samt en hållare. Det bruna sopkärlet som står vid sopstationen på gården är avsett  för matavfallet/ kompostering. Det gröna kärlet är avsett för övriga hushållssopor.

Matavfallsinsamlingen börjar att gälla från och med nu och nya påsar för komposteringen kommer att kunna hämtas på bland annat ICA Kvantum, Tempo Skogsbo, Coop Konsum Krylbo och Willys.

Kompost

För mer information se Avesta kommuns hemsida.

Sida 1 av 212