Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Uthyrningspolicy

Fr o m 60 års ålder kan man ställa sig i kö för trygghetsboende. För att få hyra lägenhet ska minst en av parterna ha fyllt 65 år. Samma regler gäller för en eventuell andrahandshyresgäst eller vid överlåtelse.