Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget. Styrelsen består av:

Laila Borger, ordf.
Kurt Kvarnström, vice ordf.
Rut Johansson
Kalle Hedin
Leif Eriksson
Lennart Karlsson
Bo Brännström
Rune Berg
Martti Hopponen

Suppleanter:

Johannes Kotschy
Robert Eriksson
Roy Uppgård
Börje Laakso
Calle Sjungargård
Åsa Lövgren
Anders Eriksson
Gerd Svedberg
Lars-Olov Eriksson

Operativt leds företaget av VD Jan Näslund. Företagets 33 anställda är uppdelade i tre avdelningar där tekniska chefen Ola Westerlund ansvarar för fastighetsdrift och underhåll, ekonomichef Örjan Bengs som ansvarar för ekonomi, uthyrning och kundservice samt projektchef Anders Löfberg.