Organisation

Gamla Byn AB:s organisation

Gamla Byn AB:s styrelse är högst ansvariga för företaget.

Styrelsen

Kurt Kvarnström, ordförande (telefonnummer 070-215 44 00)
Maria Andersson, vice ordförande
Kalle Hedin
Laila Borger
Daniel Holmberg
Henric Schef
Ulf Berg
Rune Berg
Tomi Sandvik

Suppleanter

Johan Skoog
Gerd Svedberg
Monica Sjöstrand
Lars-Olov Eriksson
Helena Bergkvist
Roy Uppgård
Sven Olov Ekström
Anita Vytlacil
Anders Eriksson

Operativt leds företaget av VD Linda Nilsson. Företagets anställda är uppdelade i avdelningar där fastighetsförvaltningschefen Johan Nonnen ansvarar för fastighetsdrift samt underhåll och
ekonomichef Anders Rabb ansvarar för kundservice, ekonomi och uthyrning.

Translate »