E-fakturor för levarantörer

Skicka faktura till Gamla Byn AB

Gamla Byn AB hanterar inkommande fakturor elektroniskt. Samtliga fakturor måste därför alltid märkas med en referenskod (3 siffror) vilken ska anges av beställaren vid inköpstillfället.

Gamla Byn AB tillämpar 30 dagars betalningstid såvida inte annat avtalats med leverantören. Gamla Byn AB godtar inte expeditions- och/eller faktureringsavgifter.

Från och med den 1 april 2019 gäller en ny lag (SFS 2018:1277) om elektroniska fakturor som innebär att fakturor till offentlig sektor måste vara elektroniska. Kravet på e-faktura gäller vid alla inköp, upphandlade såväl som direktköp, där betalning sker mot faktura. Offentliga upphandlingar som påbörjats innan lagen trädde ikraft omfattas dock inte retroaktivt av lagen.

PDF-fakturor och fakturor via e-post räknas inte som elektroniska fakturor.

Uppgifter för e-fakturering till Gamla Byn AB

Organisationsnummer: 5562852896
PEPPOL-ID: 0007:5562852896
Format: PEPPOL BIS Billing 3, Svefaktura 1.0

Fakturareferens

För att fakturan ska kunna styras till rätt mottagare i bolaget är det viktigt att alla fakturor förses med en referenskod (3 siffror). Referenskoden ska uppges av beställaren vid inköpstillfället.

Pappersfakturor

För er som undantas från lagkravet ser vi gärna att ni också skickar e-faktura via mejl till fakturorgbab@avesta.se. Om möjlighet inte finns använd nedanstående fakturaadress till vår scanningscentral:

Gamla Byn AB
Box 44
774 21 Avesta

Adress för övrig post, så som påminnelser är:

Gamla Byn AB
774 81 Avesta

Kontakta oss

Via e-post till gamlabyn@avesta.se

Mer information om lagkravet – Elektroniska fakturor till offentlig sektor

www.digg.se
www.sfti.se
www.skr.se

Translate »