Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Personal

Ledning

Ulf Egerfält
VD
0226–64 57 15
ulf.egerfalt@avesta.se

Ekonomi/Uthyrning

Örjan Bengs
Ekonomichef
0226–64 57 11
orjan.bengs@avesta.se

Sofia Ek
Uthyrning
0226–64 57 20
sofia.ek@avesta.se

Anna Gustavsson
Uthyrning
0226–64 57 22
anna.gustavsson@avesta.se

Gerd Westling
Ekonomiassistent
0226–64 57 12
gerd.westling@avesta.se

Anna Pettersson
Ekonomiassistent/Uthyrning
0226–64 57 56
anna.pettersson@avesta.se

Pernilla Johansson
Kundservice
0226–64 57 00
pernilla.johansson@avesta.se

Eva-Britt Isacsson
Kundservice/Uthyrning
0226–64 57 48
eva-britt.isacsson@avesta.se

Projektledning

Torbjörn Gustafsson
Projektledare
0226–64 57 16
torbjorn.gustafsson@avesta.se

Drift och underhåll

Johan Nonnen
Fastighetsförvaltningschef
0226–64 57 13
johan.nonnen@avesta.se

Håkan Albertsson
Drifttekniker
0226–64 57 53
hakan.albertsson@avesta.se

Johan Berglund
Drifttekniker
0226–64 57 28
johan.berglund@avesta.se

Per Andersson
Besiktning
0226-64 57 59
per.a.andersson@avesta.se

Håkan Lundin
Driftsingenjör
0226–64 57 51
hakan.lundin@avesta.se

Susanne Alriksson
Underhållsingenjör
0226–64 57 54
susanne.alriksson@avesta.se

Henrik Olsson
Projektledare Underhåll
0226–64 57 57
henrik.olsson@avesta.se

Per-Olof Lidbeck
Projektledare VVS
0226–64 57 30
per-olof.lidbeck@avesta.se

Jakob Lindqvist
Energicontroller
0226–64 57 72
jakob.lindqvist@avesta.se

Ann-Christine Sunesson
Bosocial samordnare
0226–64 57 05
ann-christin.suneson@avesta.se


Våra reparatörer når Ni lättast genom att ringa vår växel för drift och underhåll, 0226-64 57 00.