Uthyrningspolicy

Riktlinjer för uthyrning

Vad krävs för att hyra en lägenhet hos Gamla Byn AB.

Du och din medsökande ska ha fyllt 18 år

Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera dig i vår bostadskö. Det finns möjlighet att ställa sig i kö när du fyllt 16 år, men för att kunna teckna kontrakt måste du ha fyllt 18 år.

Du och din medsökande ska inte ha någon hyresskuld

Inte ha betalningsanmärkningar från tidigare boende hos Gamla Byn AB eller andra hyresvärdar. Inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster. När du registrerar dina personuppgifter på vår bostadsanmälan godkänner du att vi får göra en kreditkontroll av dig och eventuell medsökande.

Du och din medsökande ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd

Inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Gamla Byn AB eller andra hyresvärdar. Avstämning görs med tidigare hyresvärd.

Du och din medsökande ska kunna betala hyran med din/er inkomst

Med inkomst menar vi inkomst i minst 6 månader framåt i form av

 • lön
 • företagarinkomst
 • bankmedel eller andra kapitaltillgångar
 • pension
 • livränta
 • av Avesta kommun styrkt försörjningsstöd
 • a-kassa
 • annan arbetsmarknadspolitisk ersättning för boende i Avesta Kommun

Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga.

Om ni är två som ska stå på hyresavtalet

Om ni är två som ska stå på hyresavtalet måste du registrera din partner som medsökande innan ni gör intresseanmälan. Registrera din partner eller dig själv som medsökande i samband med att ni ställer er i bostadskö hos Gamla Byn AB eller i efterhand via Mina sidor. För att kunna stå som medsökande ska du vara make/maka, registrerad partner eller leva sammanboende under äktenskapslika former.

Skrivas in på ett befintligt hyresavtal

För att en person ska kunna skrivas in på ett befintligt hyresavtal hos oss måste något av följande gälla: att personen är make/maka eller registrerad partner, att personerna varit sammanboende enligt folkbokföringsregistret i minst tre år och lever under äktenskapliga förhållanden. Personen som ska skrivas in i ett befintligt hyresavtal måste även uppfylla Gamla Byn ABs grundkrav.

Du/ni ska ha en giltig hemförsäkring

Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten

Som avtalsinnehavare ska du bo och vara folkbokförd i lägenheten. För gymnasieelever där föräldrar är avtalsinnehavare görs en särskild prövning.

Byte av lägenhet

Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott minst 12 månader i sin lägenhet om ej särskilda skäl föreligger. Även om du/ni flyttar inom Gamla Byn AB ställer vi krav på att du/ni ska ha klarat av dina/era hyresbetalningar och inte ha några anmärkningar som hyresgäst. Innan du/ni flyttar till din/er nya lägenhet måste hyran vara betald och eventuell faktura för skador på din/er gamla lägenhet.

Förtur

 • Du kan ansöka om näringslivsförtur. Syftet är att stimulera inflyttning och tillväxt i Avesta kommun. För att få näringslivsförtur måste du vara bosatt och mantalsskriven utanför Avesta kommun samt kunna uppvisa anställningsintyg. Mantalsskrivning på den nya adressen i Avesta kommun krävs.
 • För att få igång flyttkarusellen inom Avesta kommun lämnar vi förtur till de som säljer egna hem. Detta gäller både de som säljer bostadsrätter och villor.
 • Ungdomar upp till 26 år, som bor hos föräldrar i Avesta kommun, har möjlighet att ansöka om förtur under förutsättning att de har en stadigvarande inkomst.

Observera att förturen inte gäller alla lediga lägenheter.

Val av hyresgäst

Gamla Byn AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Är du trogen hyresgäst med förändrat boendebehov tar vi även det i beaktande.

Translate »