Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Uthyrningspolicy

Riktlinjer för uthyrning

Vad krävs för att hyra en lägenhet hos Gamla Byn AB.

Du och Din medsökande ska ha fyllt 18 år.
Du måste ha ett svenskt personnummer för att kunna registrera dig i vår bostadskö. Det finns möjlighet att ställa sig i kö fr o m 16 års ålder men för att kunna teckna kontrakt måste Du ha fyllt 18 år.

Du och Din medsökande ska inte ha någon hyresskuld.
Inte ha betalningsanmärkningar från tidigare boende hos Gamla Byn AB eller andra hyresvärdar. Inte ha registrerade betalningsanmärkningar hos Kronofogdemyndigheten. Kreditupplysning tas på alla nya hyresgäster. När du registrerar Dina Personuppgifter på vår bostadsanmälan godkänner Du att vi får göra en kreditkontroll av Dig och eventuell medsökande.

Du och Din medsökande ska ha goda referenser från tidigare hyresvärd.
Inte ha störningsanmärkningar från tidigare boende hos Gamla Byn AB eller andra hyresvärdar. Avstämning görs med tidigare hyresvärd.

Du och Din medsökande ska kunna betala hyran med Din/Er inkomst.
Med inkomst menar vi inkomst i minst 6 månader framåt i form av lön, företagarinkomst, bankmedel eller andra kapitaltillgångar, pension, livränta, av Avesta kommun styrkt försörjningsstöd, a-kassa eller annan arbetsmarknadspolitisk ersättning för boende i Avesta Kommun. Borgensförbindelse krävs när tveksamheter finns gällande betalningsförmåga.

Du/Ni ska ha en giltig hemförsäkring.

Du som avtalsinnehavare ska bo och vara folkbokförd i lägenheten
Som avtalsinnehavare ska du bo och vara folkbokförd i lägenheten. För gymnasieelever där föräldrar är avtalsinnehavare görs en särskild prövning.

Byte av lägenhet
Hyresgäst som önskar byta lägenhet inom vårt bostadsbestånd skall ha bott minst 12 månader i sin lägenhet om ej särskilda skäl föreligger. Även om Du/Ni flyttar inom Gamla Byn AB ställer vi krav på att Du/Ni ska ha klarat av Dina/Era hyresbetalningar och inte ha några anmärkningar som hyresgäst. Innan Du/Ni flyttar till Din/Er nya lägenhet måste hyran vara betald och eventuell faktura för skador på Din/Er gamla lägenhet.

Förtur

Du kan ansöka om näringslivsförtur. Syftet är att stimulera inflyttning och tillväxt i Avesta kommun.

För att få näringslivsförtur måste du vara bosatt och mantalsskriven utanför Avesta kommun samt kunna uppvisa anställningsintyg. Mantalsskrivning på den nya adressen i Avesta kommun krävs.

För att få igång flyttkarusellen inom Avesta kommun lämnar vi förtur till de som säljer egna hem. Detta gäller både de som säljer bostadsrätter och villor.

Ungdomar upp till 26 år, som bor hos föräldrar i Avesta kommun, har möjlighet att ansöka om förtur under förutsättning att de har en stadigvarande inkomst.

Observera att förturen inte gäller alla lediga lägenheter.

Val av hyresgäst
Gamla Byn AB förbehåller sig rätten att fritt erbjuda och välja hyresgäst. Är du trogen hyresgäst med förändrat boendebehov tar vi även det i beaktande.