Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Nyheter

Alla inlägg i Nyheter

Förvärv av Nordanö 1:77

Gamla Byn AB har genomfört ett förvärv av fastigheten Nordanö 1:77. Hyresgäst är Bildningsförvaltningen och verksamheten kommer fortsatt att vara fordonsgymnasium.

I plan ligger att ersätta befintlig oljeuppvärmning med bergvärme vilket är positivt både vad avser fastighetens driftsekonomi men även i ett miljöperspektiv.

Gamla Byn AB tillträdde fastigheten 17 januari 2020.

 

Information om TV4-kanalerna för Com Hem

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.
Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.
För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Tillsvidare ersätts de berörda kanalerna med annat utbud. TV4 ersätts med National Geographic. För de som har haft Sjuan ersätts den med Paramount Network och TV12 med History Channel. I det abonnemangsfria digitala utbudet tillkommer även ATG Live och Expressen TV tillsvidare.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Hyresförhandling 2020

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om en hyreshöjning på 1,84% för 2020 års hyror. Lägenheter som ingår i hyressättningsmodellen Rättvis hyra kommer att få en höjning som ligger mellan 0-190 kronor per månad per lägenhet (beroende på om hyran kommit upp till målhyran eller inte).

P-platser med motorvärmare kommer att höjas med 10 kronor per plats och månad. Garage kommer att höjas med 30 kronor per plats och månad. Carport höjs med 20 kronor per plats och månad.

Bolaget vill även informera angående den förhandling som genomfördes 2014 om standardhöjande åtgärder och där kvarboende fått rabatt på hyran under fem år. Gamla Byn AB kommer nu att fasa ut rabatten med 250 kronor per månad var sjätte månad till korrekt målhyra uppnåtts. Gamla Byn AB höjer inte hyrorna över målhyrorna för hyresgästerna som ingår i Rättvis hyra när bolaget fasar ut rabatterna.

Kvarteret Storken

På grund utav ett underhållsarbete så kommer gården mellan Bryggaregatan 13 och Kungsgatan 7 och 9 att vara avstängd från och med vecka 39. Ingen biltrafik tillåts på gården och hyresgäster och besökare hänvisar vi till entréerna mot gatan.  Arbetena beräknas vara klara vecka 47

Invigning av nyrustade lokaler på Framnäs

Fredag 14 juni bjöds det på tårta på äldreboendet Framnäs för att fira att renoveringen av allmänna ytor färdigställts. Golv har renoverats, väggar målats och modern LED belysning installerats. Arbetet har kunnat utföras utan några större störningar för personal och boende.

Skogsgläntan blev klart i vintras och nu hade turen kommit till Framnäs.

För att fira och som tack för det goda samarbetet mellan boende och personal bjöds det på kaffe och tårta. På plats fanns Gamla Byn ABs ordförande Kurt Kvarnström, Sussie Berger som är ordförande för Omsorgsstyrelsen, Omsorgens förvaltningschef Carina Johansson och Ola Westerlund, teknisk chef på Gamla Byn AB.

 

Felanmälan

Felanmälan kan du som hyresgäst göra via vår växel på telefonnummer 0226-645700 eller via Mina sidor  på vår hemsida eller på vår app.

Vid akuta fel efter kontorstid ring 0226-806 01.

Hyresförhandling 2019

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om hyreshöjningen för 2019. Samtliga lägenheter som ingår i hyressättningsmodellen “rättvis hyra” kommer att få en höjning som ligger mellan 0 – 193 kronor per månad per lägenhet under år 2019. Vad hyrorna blir exakt för varje lägenhet kommer att synas på hyresavin för januari månad som skickas ut i mitten av december.

Servicelägenheterna kommer att få en hyreshöjning på 1,85% för år 2019.

P-platser kommer att höjas med 10 kronor per månad, kallgarage med 20 kronor per månad och varmgarage med 30 kronor per månad från och med 1 januari 2019.

Lokaler med förhandlingsklausul kommer att höjas med 2,6% från och med 1 januari 2019.

Viktigt meddelande

Om du inte svarar på ett erbjudande som du har gjort intresseanmälan på kommer din ansökan att spärras i 3 månader och du kommer inte att kunna göra någon intresseanmälan under den tiden.

Om du tackar nej till 3 erbjudande under en 12-månadersperiod kommer din ansökan att spärras i 3 månader och du kan inte göra någon intresseanmälan under den tiden.

 

 

Badrumslampa – Bostadsområdet Gamla Byn

Vi har upphört med försäljningen av den badrumslampa som boende i Gamla Byn området har kunnat köpa här hos oss. Vi hänvisar till elbutiker.