Nyheter

Vattenbesparingsåtgärder | Etapp 3

Genom att använda mindre vatten minskar vi behovet av att pumpa upp och behandla vatten, vilket i sin tur minskar utsläppen av växthusgaser och andra föroreningar från energianvändningen. Dessutom minskar vi belastningen på våra vattenresurser och ekosystem genom att minska mängden avloppsvatten som produceras.

Vattenbesparingsåtgärder där du bor

I vår ambition att hålla nere driftkostnaderna och värna om miljön, har vi beslutat att montera nya kransilar i kök och tvättställ (ledad i köket) samt montera nya duschhandtag inklusive slang. Dessutom kommer det att utföras läckagekontroll på dusch, wc-stol och blandare.

Denna satsning inte bara hjälper oss att hålla nere driftskostnaderna utan också att minska vår miljöpåverkan. Genom att ta ansvar för vår vattenanvändning bidrar vi till en hållbarare framtid för oss själva och kommande generationer. Du kan uppleva lägre tryck i kranen och duschmunstycket efter monteringen och det är helt normalt.

När kommer vi till dig?

Vi har planerat för montering och kontroll i etapper med start vecka 12 och monteringsarbetet kommer att utföras av CS Energikontroll AB, telefonnummer: 021-12 23 42.
Boende i området kommer att få mer information om vattenbesparingsåtgärden i brevlådan, i god tid innan åtgärden. Tredje etappen gäller följande adresser:

Tisdag 2 april 2024 mellan 08.00-17.00

Karlbergsgatan 19-39

Onsdag 3 april 2024 mellan 08.00-17.00

Älvnäsleden 1, 3 och 5

Translate »