Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Nyheter

Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

 • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjlig, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.
 • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
 • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga.
 • Hembesök kan bidra till smittspridningen, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.
 • Var vänlig undvik besök till vårt kontor utan använd i första hand hemsida, mina sidor eller telefon. Vid besök gäller max två besökare i vår reception, vänta utanför om det är personer i receptionen.
 • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen som behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhälsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Gå gärna in på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se för mer information.

Com Hem och Telia/TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal

Com Hem och Telia/TV4 har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och C More sändas precis som vanligt medan parterna förhandlar klart detaljer i avtalet.

Nedan finns de kanaler som Com Hem lagt till för alla hushåll med grundutbud från Com Hem som kommer finnas tillgängliga under hela november:

Com Hem kommer fortsätta att uppdatera informationen under www.comhem.se/aktuellt där även aktuella frågor och svar finns.

 

Status Badhustomten oktober 2020

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Under vecka 44 påbörjades stommontage av väggblock och mellanbjälklag. Under vecka 4  kommer enligt planering alla blocken vara på plats.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022.

Har du kallt inomhus? Var lugn!

Vi på Gamla Byn strävar efter att ha en innetemperatur på 20–21 grader men under höstmånaderna kan innetemperaturen upplevas som ojämn och kall. Det beror dels på att vädret varierar mycket just nu under hösten med soliga dagar och kalla nätter men också att luften är fuktigare. Detta gör att värmesystemet inte riktigt kan stabilisera sig och hålla rätt temperatur inne.

Möbler framför elementet kan hindra värmen från att spridas i rummet. Tänk på att inte ställa soffa, säng eller andra stora möbler framför elementet. Gardiner som hänger framför element kan också påverka värmecirkulationen och gör att termostaten känner en högre temperatur än det och stänger av värmen.

Innan du felanmäler om att det är kallt inne följ dessa steg:

 • Kolla att elementet står fritt och att termostaten står på max.
 • Temperaturen i lägenhet och rum ska vara 20–21 grader, mät temperaturen med en termometer som du placerar mitt i rummet. Tänk på att inte lägga termometern på golvet utan cirka en meter ovanför golvet.

Invigning av Domarhagskolans nya skolgård

Fredagen den 28 augusti invigdes den nya skolgården på Domarhagskolan. Skolgården innehåller bland annat en ny allaktivitetsplan, ett mindre utegym och pingisbord. Projektet är mycket lyckat och skolgården uppskattas av eleverna som tidigt i processen fick vara med och tycka till om utformningen.

Presskonferens om investeringar i Åvestadalskolan

Idag höll bolaget presskonferens avseende dagsaktuella läget i investeringsprojektet i skolan i Åvestadal. Styrelsen beslutade i mars 2019 att bevilja investeringsmedel på 60 mkr. I juni 2020 togs beslut om ytterligare 12 mkr på grund av fördyringar i projektet. Styrelsen kommer att föreslås att bevilja ytterligare 28 mkr i investeringsmedel i augusti i år. Projektet har blivit mycket dyrare än förväntat och presidiet kommer att föreslå att ge vd i uppdrag att med stöd av opartisk utredare granska hela projektet.

Med anledning av dessa extra kostnader kommer bolaget att belastas hårt ekonomiskt. Hyressättningen för våra hyresgäster kommer inte att påverkas, inte heller planerade investeringar. Ansvarig projektledare har lämnat bolaget via en överenskommelse.

Ulf Egerfält
Vd

Den 8 september blir ditt tv-utbud helt digitalt

Den 8 september går Com Hem över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du, om du har en inbyggd digitalbox i din tv, göra en ny kanalsökning. Det kan du göra redan nu. Har du ej  en inbyggd digitalbox behöver du komplettera din tv med en digitalbox från Com Hem.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Information is also avaiable in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Ny skolbyggnad till Skogsbo

Här tas de första spadtagen för Gamla Byn AB:s nya skolprojekt i Skogsbo. Den nya byggnaden kompletterar befintliga skolbyggnader på platsen och kommer att inrymma 8 klassrum med tillhörande grupprum samt ett modernt kök och stor matsal.

Byggnaden beräknas vara klar i Augusti 2021.

Första spadtaget för Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt

Nu har första spadtaget tagits för Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta. Byggnaden kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong.

Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är enbart 2 rum och kök.

Beräknad inflyttning är våren 2022.

Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

 • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjlig, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.
 • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
 • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga.
 • Hembesök kan bidra till smittspridningen, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.
 • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen som behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhälsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Gå gärna in på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se för mer information.