Nyheter

Informationsbrev

För att läsa informationsbrevet som skickades ut i mars klicka här.

Status Badhustomten mars 2021 med lägenhetsritningar

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Fönstermontage pågår och pappläggare har börjat med att lägga ytskiktet på taket. Utöver detta har innerväggsmontage påbörjats lite smått i Hus B där lokaler och hyreslägenheter kommer vara.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022. Nu har vi fått ritningar för hyreslägenheterna och trygghetsboendet som ni kan se nedan, utformningen och storleken på lägenheterna kan variera.

 

Bokslutskommunikè koncernen Gamla Byn AB

På styrelsesammanträden den 23 februari 2021 beslutades att godkänna bokslut med årsredovisning för år 2020 för Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.

Gamla Byn AB

År 2020 blev verkligen ett annorlunda år. Ett år som ingen i vår livstid kommer att kunna glömma.

En pandemi har drabbat oss vilket har inneburit att vi inte har kunnat leva och umgås med våra vänner och kollegor på det sätt som vi önskar. Bolagets medarbetare har dock agerat i den mån de har kunnat för att begränsa smittspridningen så mycket som möjligt. Följsamheten för tagna beslut har varit god. Lojaliteten hos bolagets mycket kompetenta medarbetare har visat sig från sin bästa sida.

Pandemin till trots har bolaget ändå genomfört en hel del investeringar under året. Bolaget har under året färdigställt byggnationen av en idrottshall i Skogsbo skola och utbyggnation av ett gemensamhetsboende i centrala Avesta. Gamla Byn AB har även projektlett nyproduktion av ett äldreboende kombinerat med förskola. Avesta kommun är beställare och byggnationen blev klar 2020 med ett gott resultat både vad avser ekonomi och kvalitet. Gamla Byn AB är i slutfasen av totalrenoveringen av Åvestadalskolan i Krylbo. Projektet har, av olika skäl, blivit avsevärt dyrare än beräknat men slutprodukten kommer att bli en helrenoverad modern skolbyggnad. Byggnaden kommer att vara färdigställd i början av 2021. Bolaget har under året startat nyproduktion av en ny skolbyggnad och ett nytt LSS-boende innehållande sex lägenheter, där både stomme och fasad är uppförda i trä, i stadsdelen Skogsbo. Totala investeringsvolymen uppgick till 162 Mkr

Gamla Byn AB:s totala intäkter uppgick till 223 Mkr vilket är en ökning med ca 7 Mkr jämfört med föregående år. På kostnadssidan sticker framför allt en post ut. Av- och nedskrivningars utfall är över 7 Mkr högre än föregående år. Anledningen till avvikelsen är att totalrenoveringen av Åvestadalskolan blivit dyrare än beräknat och en nedskrivning av fastigheten med 15 Mkr har genomförts. Bolagets ledning arbetar med att implementera en projektstyrningsmodell som syftar till att minimera risker i projekt. Krafttag behövs för att undvika felaktig budgetering och undermålig projektering i tidiga skeden.

Resultat efter finansiella poster landade i moderbolaget Gamla Byn AB på -1,8 Mkr. Bolaget har i nytt ägardirektiv åsatts ett avkastningskrav på 4 procent direktavkastning på totalt kapital. Direktavkastning på totalt kapital för 2020 uppgick till nära 5 procent.

Avesta Industristad AB

Efterfrågan på Avesta Industristad AB:s industri- och kontorslokaler minskade något under året med en del uppsägningar som följd, troligen som en effekt av den pandemisituation vi befinner oss i. Mot slutet av året har dock efterfrågan återhämtat sig något. Av den uthyrningsbara ytan är ca sju procent vakant vid årsskiftet.

Under 2020 avslutades en större ombyggnation i Koppardalen. Avesta Industristad AB har byggt om ca 1 000 m2 kontorsyta till Arbetsförmedlingen. Inflyttning skedde i början av 2020. Investeringen kommer, i framtiden, att medföra ökad rörelse i området vilket medför att Koppardalen ytterligare ökar sin attraktivitet i ett företagarperspektiv. Den totala investeringsvolymen i bolaget uppgick till 21,6 Mkr.

Bolagets årsresultat efter finansiella poster uppgår till + 3,2 mkr. Avesta Industristad AB har ett fortsatt fokus på att öka uthyrningen av vakanta ytor i syfte att förbättra det ekonomiska resultatet. Bolaget behöver ett ökat kassaflöde för att möta utmaningar i form av bland annat lokalanpassningar och statushöjningar i befintligt fastighetsbestånd. Nytt ägardirektiv anger ett avkastningskrav på 4 procent direktavkastning vilket med råge har överträffats. Direktavkastning på totalt kapital uppgick till 8 procent.

Koncernen

Koncernens resultat efter finansiella poster uppgår till + 1,4 Mkr.

 

Kurt Kvarnström                         Ulf Egerfält

Styrelseordförande                     Vd

Status Badhustomten februari 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. För tillfället pågår fönstermontage och takbyggnation.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022.

Status Badhustomten januari 2021

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Stommontage av väggblock och mellanbjälklag blev i det stort sett klart strax innan jul och under veckan har takarbetet påbörjas. Elektriker och rörläggare är igång med sina arbeten och fönstermontage har också påbörjats.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022.

Hyresförhandling 2021

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 1,5% från 1 januari 2021. Infasningen i modellen ”Rättvis hyra” fortgår och därför kommer höjningen att vara mellan 0-190kr per månad. Övriga bostadshyresgäster får 1,5% i hyreshöjning för 2021.

Gamla Byn AB har beslutat att inte höja hyran på p-platser, carport och garage för året.

För att läsa informationsbrevet som skickades ut i december klicka här.

Allmänna råd till boende och besökare

Den pågående corona-pandemin innebär att vi har ett eget ansvar för att minska smittspridningen i samhället. Följ därför gärna nedanstående rekommendationer:

  • Är du sjuk? Stanna hemma och undvik att vistas i gemensamma utrymmen i fastigheten i så stor utsträckning som möjlig, till dess att du blivit frisk och varit symtomfri i två dagar.
  • Håll god handhygien samt nys och hosta endast i armvecket för att förhindra spridningen av smittsamma sjukdomar.
  • Undvik sociala kontakter som inte är nödvändiga.
  • Hembesök kan bidra till smittspridningen, vänta därför med felanmälningar som inte är akuta.
  • Var vänlig undvik besök till vårt kontor utan använd i första hand hemsida, mina sidor eller telefon. Vid besök gäller max två besökare i vår reception, vänta utanför om det är personer i receptionen.
  • Hjälp gärna till om du har en granne som befinner sig i en riskgrupp, så att denne slipper gå ut i onödan – exempelvis med att handla mat eller gå till apoteket.

Det är hög belastning på samhällets telefontjänster, särskilt sjukvårdsrådgivningen, 1177. Hjälp de som verkligen som behöver komma fram att göra det. Många vanliga frågor besvaras ingående på myndigheternas webbplatser som www.folkhälsomyndigheten.se och www.krisinformation.se eller genom att ringa det nationella informationsnumret 113 13.

Gå gärna in på Avesta kommuns hemsida www.avesta.se för mer information.

Com Hem och Telia/TV4 överens om ramverk för ett nytt avtal

Com Hem och Telia/TV4 har kommit överens om ett ramverk för ett nytt avtal om rätten att visa TV4-kanalerna och C More. Med ett ramverk på plats fortsätter TV4, Sjuan, TV12 och C More sändas precis som vanligt medan parterna förhandlar klart detaljer i avtalet.

Nedan finns de kanaler som Com Hem lagt till för alla hushåll med grundutbud från Com Hem som kommer finnas tillgängliga under hela november:

Com Hem kommer fortsätta att uppdatera informationen under www.comhem.se/aktuellt där även aktuella frågor och svar finns.

 

Status Badhustomten oktober 2020

Gamla Byn AB:s nya bostadsprojekt på gamla Badhustomten i centrala Avesta flyter på som det ska. Under vecka 44 påbörjades stommontage av väggblock och mellanbjälklag. Under vecka 4  kommer enligt planering alla blocken vara på plats.

Gamla Badhustomten kommer att inrymma 72 nya lägenheter, varav 32 är trygghetsboende med lokaler i bottenplan. Samtliga lägenheter har balkong. Hyreslägenheterna kommer att vara i storlekarna 2, 3 och 4 rum och kök. Trygghetsboendets lägenheter är 2 rum och kök och beräknad inflyttning är våren 2022.

Har du kallt inomhus? Var lugn!

Vi på Gamla Byn strävar efter att ha en innetemperatur på 20–21 grader men under höstmånaderna kan innetemperaturen upplevas som ojämn och kall. Det beror dels på att vädret varierar mycket just nu under hösten med soliga dagar och kalla nätter men också att luften är fuktigare. Detta gör att värmesystemet inte riktigt kan stabilisera sig och hålla rätt temperatur inne.

Möbler framför elementet kan hindra värmen från att spridas i rummet. Tänk på att inte ställa soffa, säng eller andra stora möbler framför elementet. Gardiner som hänger framför element kan också påverka värmecirkulationen och gör att termostaten känner en högre temperatur än det och stänger av värmen.

Innan du felanmäler om att det är kallt inne följ dessa steg:

  • Kolla att elementet står fritt och att termostaten står på max.
  • Temperaturen i lägenhet och rum ska vara 20–21 grader, mät temperaturen med en termometer som du placerar mitt i rummet. Tänk på att inte lägga termometern på golvet utan cirka en meter ovanför golvet.
Translate »