Nyheter

Hyresförhandling 2023

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har nu träffat en överenskommelse om hyrorna för samtliga bostäder för 2023. Hyreshöjningen gäller från den 1 januari 2023 och höjningen blir 4,1 %. Höjningen avser även samtliga garage, p-platser och carportar. Avrundat till närmsta heltal kronor.

För de hyresgäster som har fått avier för januari månads hyra, kommer den månadens höjning att läggas till på februari månads hyresavi.

Information om snöröjning

Nu när den första snön har kommit får vi in många frågor om snöröjning. Vi hänvisar frågor gällande snöröjning till Avesta Kommuns snödagbok som uppdaterar läget för snöröjning, halkbekämpning och sandning på Avesta Kommun gator samt Gamla Byn AB:s fastigheter.

Ni hittar Avesta Kommuns snödagbok här!

Lyckad energikonvertering tack vare Klimatklivet

Den 17 januari 2020 förvärvade Gamla Byn AB fastigheten Nordanö 1:77, Domarhagens fordonsgymnasium. I samband med att Gamla Byn AB övertog fastigheten fanns det planer på att ersätta den befintliga oljeuppvärmningen med bergvärme då det skulle vara positivt både vad avser fastighetens driftsekonomi men även i ett miljöperspektiv.

Klimatklivet är ett statligt klimatinvesteringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Under hösten 2021 skickade Gamla Byn AB in en ansökan till Klimatklivet för konvertering av oljepanna till bergvärme, ansökan beviljades i mars 2022. Projektet påbörjades i april 2022 och blev klart i oktober 2022. Resultatet av konverteringen är att Gamla Byn AB kommer minska växthusgasutsläppen med 31 639 kg CO2-ekv per år och en total utsläppsminskning under bergvärmepumpens livslängd (20 år) på 632 772 kg CO2-ekv.

Gamla Byn AB vill tacka Länsstyrelsen i Dalarna och Klimatklivet för ett gott och lyckat samarbete!

 

Nu är vårt nya hus på Fredsgatan 8 invigt!

Onsdag 25 maj invigde vi vårt nya hus på Fredsgatan 8. Förutom möjligheten att titta på lägenheterna så bjöds det på kaffe och tårta. Intresset var stort för det nya huset med 71 lägenheter och lokaler på bottenvåningen.

Invigning av Fredsgatan 8

Onsdag 25 maj mellan kl. 11:00 – 13:00 inviger vi vårt nya bostadshus på Fredsgatan 8. Det bjuds på kaffe och tårta. Välkomna!

Med anledning av invigningen kommer vårt kontor på Axel Johnsonsväg 73 att stänga redan kl. 10:00.

 

Information om Fredsgatan 8

I maj 2020 påbörjades byggnationen av Gamla Byn AB:s nya bostadsfastighet i centrala Avesta och nu två senare är den färdig. Fredsgatan 8 består av totalt 71 lägenheter varav 31 lägenheter är trygghetsboende och är i juni inflyttningsklara. Det finns fortfarande lediga lägenheter och trygghetsboendelägenheter och det behövs inga köpoäng så först till kvarn.

Är du intresserade av att hyra en lägenhet på Badhustomten eller vill ha mer information kontakta vår uthyrare Sofia Ek 0226-64 57 20, sofia.ek@avesta.se

Välkommen på visning på Fredsgatan 8

Välkommen på visning på en möblerad lägenhet i våran nya fastighet Badhustomten fredagen den 8/4 klockan 15:00 och fredagen den 22/4 klockan 15:00.

Adress: Fredsgatan 8A, Avesta

Storlek: 2 rok 63 m²

Hyra: 7882 :-/månaden

Anmälan för visning krävs och görs på 0226-64 57 00

Information kring trygghet, säkerhet och kriser

Till följd av det aktuella världsläget och det som händer i Ukraina får vi många frågor gällande skyddsrum och vad som händer vid en eventuell kris.
Vi hänvisar de som vill ha mer information till Avesta Kommuns sida Trygghet, säkerhet och kriser som har samlat alla viktig information, länk till sidan hittar du här.

Hyresförhandling 2022

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har kommit överens om en hyreshöjning på 1,5% från 1 januari 2022. Infasningen i modellen Rättvis hyra är i sitt slutskede vilket gör att höjningen kommer att vara mellan 70-200 kr per månad. Övriga bostadshyresgäster får 1,5% i hyreshöjning för år 2022.

Hyreshöjningen för bilplats utan motorvärmare är 5 kr per månad. Höjningen för P-plats med motorvärmare samt carport är 10 kr per månad. För kallgarage blir den 15 kr per månad  samt för varmgaragen blir hyreshöjningen 20 kr per månad.

Translate »