Nyheter

Trivs där du bor!

Nu när våren är här kanske du vill njuta av tillvaron i de gemensamma ytorna utomhus. De spelar en viktig roll i att skapa en trivsam och harmonisk boendemiljö där samspel mellan generationer kan ge positiva effekter på hälsan och välbefinnandet hos alla involverade.

Harmonisk boendemiljö

När människor bor tillsammans i samma bostadsområde, oavsett om det är i en lägenhet, radhus eller en annan form av boende, finns det gemensamma ytor som de delar på. Dessa ytor kan vara allt från trapphus och hissar till tvättstugor, innergårdar och parkeringsplatser.

Det är viktigt att alla boende visar hänsyn till varandra, respekterar de gemensamma ytorna och tar ansvar för att hålla dem rena och snygga. Det kan innebära att man tar hand om sitt eget skräp och städar efter sig samt att man rapporterar om eventuella problem eller skador till oss på Gamla Byn AB.

De gemensamma ytorna spelar en viktig roll i att skapa en trivsam och harmonisk boendemiljö. Genom att alla boende har tillgång till dessa ytor kan de lättare lära känna varandra och skapa en känsla av samhörighet. Det kan bidra till att skapa en positiv atmosfär i bostadsområdet där grannar, ung som gammal får nya vänner, känner sig delaktiga och trygga.

Dekorativ.

Tillsammans för välbefinnande

Samspel mellan generationer kan ha positiva effekter på hälsan och välbefinnandet hos alla involverade. Det kan bidra till att minska känslor av isolering och ensamhet, samtidigt som det främjar en känsla av gemenskap och samhörighet. För barn kan samspel med vuxna och äldre människor som ger dem möjlighet att lära sig om livet och få värdefulla erfarenheter och för äldre människor kan det ge en känsla av syfte och mening. Våga säg Hej – istället för Nej.

Lekmiljön är viktig

Lek är en viktig och grundläggande aktivitet för barn. Genom lek kan de utveckla sin kreativitet, fantasi och sociala förmågor, samtidigt som de lär sig om världen runt omkring dem. Det är därför viktigt att vi uppmuntrar och stödjer barns lek och ser till att de har tillgång till en säker och stimulerande lekmiljö. Har du tips och idéer för en bättre lekmiljö där du bor, kontakta oss på gamlabyn@avesta.se.

Dekorativ.

Slutligen – För att alla ska trivas där ni bor ska du:

  • Visa hänsyn och respekt till dina grannar och medmänniskor.
  • Ge dig själv och dina grannar lugn och ro mellan 22.00–07.00, både inom- och utomhus.
  • Lämna tvättstugan som du själv vill finna den.
  • Parkera din cykel och bil på anvisad plats, så utryckningsfordon kan komma fram om det skulle vara nödvändigt.
  • Låta dina barn leka med kompisar i utemiljöerna men med respekt för andra människor och omgivningen.
Translate »