Nyheter

Året 2023 – Ett händelserikt år

VD har ordet

Det har varit ett händelserikt år för Gamla Byn AB och dotterbolaget Avesta Industristad AB. Året inleddes med att styrelsen antog en affärsplan bland annat med fokusområdena underhåll, energibesparande åtgärder samt att stärka Koppardalen som en attraktiv plats för nya företag att etablera sig på. Inom dessa områden har stora framsteg gjorts dels med att genomföra underhållsåtgärder, dels att vidareutveckla underhållsplanen. Vidare har solceller installerats på Åvestadalskolan och förskolan Blåkullen. Koppardalens kontorshotell har också utvecklats från att vara ett traditionellt kontorshotell till att bli en kreativ coworking miljö samtidigt som flera ombyggnationer genomförts för att välkomna nya företag till Koppardalen.

Kundundersökning

Under året har bolagen jobbat med fokus på målet Nöjda Kunder och en kundundersökning har genomförts för att få kunskap om vad bolagets hyresgäster tycker. Resultatet visar att
bostadshyresgästerna är väldigt nöjda och extra roligt är det att Gamla Byn AB har ett väldigt bra resultat i jämförelse med andra kommunala och privata bostadsföretag i Sverige. Det är något vi naturligtvis är väldigt stolta över.

Vi stärker vårt varumärke

Vidare har ett flertal aktiviteter genomförts för att stärka varumärkena och numera är bolagen synliga och aktiva på LinkedIn, Instagram och Facebook. Arbetet med nya moderna hemsidor har också påbörjats och en pop-up bobutik har öppnats i ett centralt läge med syfte att vara mer tillgängliga för våra kunder, både nya och befintliga.

Hållbarhet

För att bidra till social hållbarhet har en bovärd anställts med uppdrag att finnas på plats i våra bostadsområden. Vidare har tio ungdomar erbjudits ett sommarjobb på Gamla Byn AB. Styrelsen har också beslutat att bolaget, i nära samarbete med omsorgsförvaltningen, ska jobba med Bostad Först. Ett koncept som handlar om att hemlösa personer ska erbjudas ett tryggt boende då det är en viktig förutsättning för att kunna göra något åt sina livsproblem. Styrelserna har också antagit en upphandlingspolicy med fokus på sociala krav då bolagen vill ta ett stort ansvar i frågor som handlar om social hållbarhet.

Investeringar, underhåll och upprustningar

Under året invigdes en av Sveriges modernaste lokaler för Industriprogrammet samt förskolan Blåkullen. Likaså har vi påbörjat upprustning av ett flertal skolgårdar. Kunden, bildningsförvaltningen, är mycket nöjda med dessa projekt. Andra investeringsprojekt som genomförts är bland annat omläggning av tak, inklusive taksäkerhet, avvattning, snörasskydd och takluckor på fyra olika platser i bostadsbeståndet samt renovering av sex tvättstugor inklusive digitala bokningssystem i tvättstugor och trapphus.

2023 års resultat

Det ekonomiska resultatet för Gamla Byn AB blev 16 mkr (11) och utförda reparations- och underhållsarbeten uppgick till 40 mkr (46). För koncernen blev resultatet 28 mkr (13) och kostnaderna för reparations- och underhållskostnader blev 52 mkr (54). Kommande år fortsätter vi att arbeta aktivt med bolagens underhållsplaner för att säkerställa värdet på fastigheterna.

Stort tack

Avslutningsvis vill jag rikta ett stort tack till alla engagerade medarbetare för ett fantastiskt bra arbete under året. Vi har utmanat våra arbetssätt och processer för att bli ännu bättre för dem vi finns till för, våra kunder. Och jag är stolt över att jag tillsammans med er får driva och utveckla Gamla Byn AB och Avesta Industristad AB.

Linda Nilsson
VD

Translate »