Nyheter

Presskonferens om investeringar i Åvestadalskolan

Idag höll bolaget presskonferens avseende dagsaktuella läget i investeringsprojektet i skolan i Åvestadal. Styrelsen beslutade i mars 2019 att bevilja investeringsmedel på 60 mkr. I juni 2020 togs beslut om ytterligare 12 mkr på grund av fördyringar i projektet. Styrelsen kommer att föreslås att bevilja ytterligare 28 mkr i investeringsmedel i augusti i år. Projektet har blivit mycket dyrare än förväntat och presidiet kommer att föreslå att ge vd i uppdrag att med stöd av opartisk utredare granska hela projektet.

Med anledning av dessa extra kostnader kommer bolaget att belastas hårt ekonomiskt. Hyressättningen för våra hyresgäster kommer inte att påverkas, inte heller planerade investeringar. Ansvarig projektledare har lämnat bolaget via en överenskommelse.

Ulf Egerfält
Vd

Translate »