Nyheter

Ett samarbete över kommungränsen

För att utöka sitt nätverk bjöd Linda Nilsson, verkställande direktör för Gamla Byn AB in Erik Kristiansson, VD för AB Hedemorabostäder till ett möte. De slog sig ned för att dela med sig av sina erfarenheter och insikter om att leda ett kommunalt bostadsbolag. Detta möte var starten på ett samarbete och erfarenhetsutbyte.

Bild på Linda Nilsson, VD på Gamla Byn AB och Erik Kristiansson, VD på AB Hedemorabostäder.

Linda Nilsson, VD på Gamla Byn AB och Erik Kristiansson, VD på AB Hedemorabostäder.

Samarbete – Vägen till framgång

En vital insikt som framkom under mötet var att samarbete är en central faktor för framgång. -Vi är kollegor – inte konkurrenter, förklarade Erik Kristiansson. Genom att dela med sig av erfarenheter och samarbeta exempelvis i samordnade upphandlingar, kan vi lägga våra resurser på rätt saker.

Delande av visdom och erfarenhet

Linda Nilsson instämde och nämnde att detta möte gav dem en plattform att diskutera sina erfarenheter, både positiva och utmanande, inom exempelvis nyproduktion och många andra områden. -Att dela vad vi har lärt oss, vad som har fungerat väl och vad som kanske inte har gått enligt plan, kan hjälpa oss att undvika fallgropar och effektivisera våra processer. Glo och sno helt enkelt, avslutar Linda.

Samarbete över kommungränsen

Mötet mellan Linda Nilsson och Erik Kristiansson markerade början på ett nytt samarbete över kommungränsen mellan Gamla Byn AB och AB Hedemorabostäder. Genom att förstå vikten av öppen dialog och att dela med sig av sina erfarenheter har dessa ledare inom Allmännyttans bostadsbolag, satt en bra grund för hur bolagen kan främja varandras framgång.

Vi ser fram ett emot ett gott samarbete med AB Hedemorabostäder.

Translate »