Nyheter

Allaktivitetsplanen vid Markusskolan invigdes

Det bästa är att alla får vara med, säger en elev efter invigningen av allaktivitetsplanen på Markusskolan.

Som ägare av grundskolan Markusskolan i Avesta blir vi lyckliga när vi ser att Avesta kommuns bildningsförvaltning satsar på barns hälsa under skoltid. Allaktivitetsplanen invigdes med sedvanlig bandklippning av elev på skolan efter invigningstal av bland annat Maria Andersson (S), Gamla Byns vice ordförande i styrelsen.

-Det är viktigt att våra barn och personal trivs på sin skolgård, förklarar Maria.

När bandet var klippt var det många glada barn som ivrigt utforskade planen. När en av eleverna fick frågan vad som var bäst med allaktivitetsplanen kom svaret lika snabbt som självklart. -Att alla får vara med!

Ett barn klipper ett blågult band vid invigningen av allaktivitetsplanen.

En elev på Markusskolan fick äran att klippa bandet.

Dekorativ.

Maria Andersson (S) Gamla Byns vice ordförande i styrelsen höll invigningstal.

Dekorativ.

Full aktivitet på allaktivitetsplanen efter invigningen.

En allaktivitetsplan på skolgården har en rad positiva effekter på barns hälsa och välbefinnande, inklusive ökad fysisk aktivitet, förbättrad kognitiv funktion så att hjärnan fungerar bättre när det gäller att tänka, lära sig och minnas saker. Även den sociala interaktionen ökar och ger barnen möjlighet att umgås och interagera med varandra på ett positivt sätt.

Genom att uppmuntra till en aktiv livsstil i unga år kan vi hjälpa våra barn att utveckla hälsosamma vanor som kan följa dem genom hela livet. Utöver de fysiska hälsoeffekterna kan rörelse också ha positiva effekter på barns mentala hälsa. Att röra på sig kan hjälpa till att minska stress och ångest, öka humöret och förbättra sömnen.

Dekorativ.

Allaktivitetsplan på Markusskolan i Avesta.

Dekorativ.

Gamla Byn AB kom med basket- och fotbollar till eleverna på Markusskolan.

Det blir så bra när vi samverkar i kommunen och sätter våra barns bästa i fokus. Det är i Avesta det händer!

Translate »