Nyheter

Arkiv för augusti 2020

Invigning av Domarhagskolans nya skolgård

Fredagen den 28 augusti invigdes den nya skolgården på Domarhagskolan. Skolgården innehåller bland annat en ny allaktivitetsplan, ett mindre utegym och pingisbord. Projektet är mycket lyckat och skolgården uppskattas av eleverna som tidigt i processen fick vara med och tycka till om utformningen.

Presskonferens om investeringar i Åvestadalskolan

Idag höll bolaget presskonferens avseende dagsaktuella läget i investeringsprojektet i skolan i Åvestadal. Styrelsen beslutade i mars 2019 att bevilja investeringsmedel på 60 mkr. I juni 2020 togs beslut om ytterligare 12 mkr på grund av fördyringar i projektet. Styrelsen kommer att föreslås att bevilja ytterligare 28 mkr i investeringsmedel i augusti i år. Projektet har blivit mycket dyrare än förväntat och presidiet kommer att föreslå att ge vd i uppdrag att med stöd av opartisk utredare granska hela projektet.

Med anledning av dessa extra kostnader kommer bolaget att belastas hårt ekonomiskt. Hyressättningen för våra hyresgäster kommer inte att påverkas, inte heller planerade investeringar. Ansvarig projektledare har lämnat bolaget via en överenskommelse.

Ulf Egerfält
Vd

Den 8 september blir ditt tv-utbud helt digitalt

Den 8 september går Com Hem över till helt digitala tv-sändningar med bättre kvalitet och de analoga kanalerna, inklusive FM-radio via tv-uttaget, utgår. Om du tittar analogt idag behöver du, om du har en inbyggd digitalbox i din tv, göra en ny kanalsökning. Det kan du göra redan nu. Har du ej  en inbyggd digitalbox behöver du komplettera din tv med en digitalbox från Com Hem.

Från mitten av augusti börjar en informationstext rulla i tv-rutan på de analoga kanalerna. Ser du texten på din tv vet du att du tittar analogt och behöver ändra till digital-tv. Får du ingen informationstext i din tv-ruta under augusti behöver du inte göra något.

All information och tips på hur du ändrar till digital-tv finns på comhem.se/digitalisering.

Information is also avaiable in English, Arabic, Dari (Persian), Tigrinya and Somali at comhem.se/digitalisering.

Translate »