Nyheter

Arkiv för november 2019

Hyresförhandling 2020

Gamla Byn AB och Hyresgästföreningen har nu kommit överens om en hyreshöjning på 1,84% för 2020 års hyror. Lägenheter som ingår i hyressättningsmodellen Rättvis hyra kommer att få en höjning som ligger mellan 0-190 kronor per månad per lägenhet (beroende på om hyran kommit upp till målhyran eller inte).

P-platser med motorvärmare kommer att höjas med 10 kronor per plats och månad. Garage kommer att höjas med 30 kronor per plats och månad. Carport höjs med 20 kronor per plats och månad.

Bolaget vill även informera angående den förhandling som genomfördes 2014 om standardhöjande åtgärder och där kvarboende fått rabatt på hyran under fem år. Gamla Byn AB kommer nu att fasa ut rabatten med 250 kronor per månad var sjätte månad till korrekt målhyra uppnåtts. Gamla Byn AB höjer inte hyrorna över målhyrorna för hyresgästerna som ingår i Rättvis hyra när bolaget fasar ut rabatterna.

Translate »