Nyheter

Arkiv för november 2015

Viktigt gällande motorvärmarplatser!

Motorvärmarkabeln får ej lämnas kvar i eluttaget på stolpen när man kör iväg. Det kan leda till allvarliga konsekvenser om till exempel barn skulle börja leka med kablarna. Kom även ihåg att eluttaget alltid ska hållas låst.

 

Matavfallsinsamling

Under november månad kommer våra hyresgäster att få information på sitt dörrhantag om den nya sophanteringen med kompostering. I samband med informationen så kommer varje lägenhet att få påsar för komposteringen samt en hållare. Det bruna sopkärlet som står vid sopstationen på gården är avsett  för matavfallet/ kompostering. Det gröna kärlet är avsett för övriga hushållssopor.

Matavfallsinsamlingen börjar att gälla från och med nu och nya påsar för komposteringen kommer att kunna hämtas på bland annat ICA Kvantum, Tempo Skogsbo, Coop Konsum Krylbo och Willys.

Kompost

För mer information se Avesta kommuns hemsida.

Translate »