Nyheter

Arkiv för november 2022

Information om snöröjning

Nu när den första snön har kommit får vi in många frågor om snöröjning. Vi hänvisar frågor gällande snöröjning till Avesta Kommuns snödagbok som uppdaterar läget för snöröjning, halkbekämpning och sandning på Avesta Kommun gator samt Gamla Byn AB:s fastigheter.

Ni hittar Avesta Kommuns snödagbok här!

Lyckad energikonvertering tack vare Klimatklivet

Den 17 januari 2020 förvärvade Gamla Byn AB fastigheten Nordanö 1:77, Domarhagens fordonsgymnasium. I samband med att Gamla Byn AB övertog fastigheten fanns det planer på att ersätta den befintliga oljeuppvärmningen med bergvärme då det skulle vara positivt både vad avser fastighetens driftsekonomi men även i ett miljöperspektiv.

Klimatklivet är ett statligt klimatinvesteringsstöd för åtgärder som minskar utsläppen av växthusgaser. Under hösten 2021 skickade Gamla Byn AB in en ansökan till Klimatklivet för konvertering av oljepanna till bergvärme, ansökan beviljades i mars 2022. Projektet påbörjades i april 2022 och blev klart i oktober 2022. Resultatet av konverteringen är att Gamla Byn AB kommer minska växthusgasutsläppen med 31 639 kg CO2-ekv per år och en total utsläppsminskning under bergvärmepumpens livslängd (20 år) på 632 772 kg CO2-ekv.

Gamla Byn AB vill tacka Länsstyrelsen i Dalarna och Klimatklivet för ett gott och lyckat samarbete!

 

Translate »