Nyheter

Arkiv för december 2019

Information om TV4-kanalerna för Com Hem

Avtalet mellan Com Hem och TV4:s ägare Telia, som reglerar TV4-kanalerna och C More har upphört att gälla och därför har Com Hem ersatt dessa kanaler med annat utbud tillsvidare.
Com Hems högsta prioritet är givetvis fortsatt att nå en överenskommelse med Telia så snart som möjligt.

Det är Com Hem som sköter förhandlingarna med Telia, och inget som vi fastighetsägare i nuläget kan påverka. Vi inväntar en överenskommelse mellan Com Hem och Telia.
För dig som köpt individuella digital-tv-abonnemang kommer ni få mejl och sms angående ersättningskanaler eller annan kompensation.

Tillsvidare ersätts de berörda kanalerna med annat utbud. TV4 ersätts med National Geographic. För de som har haft Sjuan ersätts den med Paramount Network och TV12 med History Channel. I det abonnemangsfria digitala utbudet tillkommer även ATG Live och Expressen TV tillsvidare.

Följ de senaste uppdateringarna om förhandlingen på www.comhem.se/aktuellt

Translate »