Klicka här för att logga in.
Telefon: 0226-64 57 00 | E-mail: gamlabyn@avesta.se
Språk:

Nyheter

Området Gamla byn

Markarbetena som pågår i området Gamla byn i samband med ny varmvattenkulvert fortsätter under hösten och under de närmaste veckorna kommer Badhusgatan vid korsningen Bruksgatan att stängas av tillfälligt under arbetet.